BẢNG GIÁ
DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 22/2023/TT-BYT (áp dụng giá từ 17/11/2023 cho đối tượng BHYT)
    DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 22/2023/TT-BYT (áp dụng giá từ 17/11/2023 cho đối tượng BHYT)
DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH 2022 (147 DỊCH VỤ)
    DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH 2022 (147 DỊCH VỤ)
Danh mục liên kết
    Danh mục liên kết
DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH 2021 (10 dịch vụ)
    DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH 2021 (10 dịch vụ)
DANH MỤC KỶ THUẬT PHÂN TUYẾN NĂM 2020
    DANH MỤC KỶ THUẬT PHÂN TUYẾN NĂM 2020
DANH MỤC KỶ THUẬT PHÂN TUYẾN NĂM 2019
    DANH MỤC KỶ THUẬT PHÂN TUYẾN NĂM 2019
DANH MUC THÔNG NHÂT TEN CAC DICH VU KY THUẬT KHAM BỆNH, CHỮA BỆNH TUONG ĐUONG THỰC HIỆN THONG TU SÔ 13/2019/TT-BYT (Ban hành kèm theo Quyêt đinh sô 7435/QĐ-BYT ngay 14 thang 12 năm 2018)
    DANH MUC THÔNG NHÂT TEN CAC DICH VU KY THUẬT KHAM BỆNH, CHỮA BỆNH TUONG ĐUONG THỰC HIỆN THONG TU SÔ 13/2019/TT-BYT (Ban hành kèm theo Quyêt đinh sô 7435/QĐ-BYT ngay 14 thang 12 năm 2018)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NĂM 2019 (HIỆU LỰC TỪ 20/08/2019) - GIÁ THEO THÔNG TƯ 13
    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYTTHÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA BỘ Y TẾTHEO CÔNG VĂN SỐ 2711/SYT - KHTC NGÀY 09/08/2019(Bắt đầu áp dụng từ ngày 20/08/2019)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NĂM 2018 (HIỆU LỰC TỪ 15/12/2018) - Giá theo thông tư 39
    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYTTHÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ Y TẾTHEO CÔNG VĂN SỐ 3918/SYT - KHTC NGÀY 11/12/2018(Bắt đầu áp dụng từ ngày 15/12/2018)
Danh mục kỷ thuật phân tuyến năm 2018
    Danh mục kỷ thuật phân tuyến năm 2018
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh