Báo cáo CTCL
Báo cáo thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2022
    Báo cáo thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2022 tại trung tâm Y tế huyện Diên Khánh
Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện và Khảo sát hài lòng người bệnh và Nhân viên y tế năm 2022
    Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện và Khảo sát hài lòng người bệnh và Nhân viên y tế năm 2022
Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2021
    Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2021
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2022
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh quí I năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh quí I năm 2022
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tê Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tê Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2022
Bảng kiểm, hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến chất lượng trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2022
    Bảng kiểm, hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến chất lượng trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2022
Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019
    Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019
Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2020
    Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2020
    Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh