Báo cáo CTCL
Báo cáo Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh,  nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2023
    Báo cáo Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2023
BÁO CÁO CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH, 9 THÁNG NĂM 2023
    BÁO CÁO CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH, 9 THÁNG NĂM 2023
Báo cáo Công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Tại Trung tâm Y tế Diên Khánh, quý I năm 2023
    Báo cáo Công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Tại Trung tâm Y tế Diên Khánh, quý I năm 2023
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH NĂM 2023
    BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH NĂM 2023
Báo cáo thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2022
    Báo cáo thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2022 tại trung tâm Y tế huyện Diên Khánh
Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện và Khảo sát hài lòng người bệnh và Nhân viên y tế năm 2022
    Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện và Khảo sát hài lòng người bệnh và Nhân viên y tế năm 2022
Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2021
    Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2021
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2022
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh quí I năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh quí I năm 2022
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tê Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tê Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2022
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh