BC NVYT covid19
3308 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 17 giờ 00 ngày 20-9-2021 đến 7 giờ 00 ngày 21-9-2021)
    3308 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 17 giờ 00 ngày 20-9-2021 đến 7 giờ 00 ngày 21-9-2021)
3303 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2021)
    3303 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2021)
3299 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 20/9/2021)
    3299 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 20/9/2021)
3285 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 16 giờ 00 ngày 19-9-2021 đến 7 giờ 00 ngày 20-9-2021)
    3285 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 16 giờ 00 ngày 19-9-2021 đến 7 giờ 00 ngày 20-9-2021)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
    BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh