CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÁO CÁO CCHC NĂM 2023
    BÁO CÁO CCHC NĂM 2023
BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
    BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
BÁO CÁO CCHC QUÝ III NĂM 2023
    BÁO CÁO CCHC QUÝ III NĂM 2023
CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg
    CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg
NGHỊ QUYẾT 76/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước gia đoạn 2021-2030
    NGHỊ QUYẾT 76/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước gia đoạn 2021-2030
KẾT QUẢ CHỈ SỐ HÀI LÒNG NĂM 2022
    KẾT QUẢ CHỈ SỐ HÀI LÒNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
    KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
BÁO CÁO CCHC QUÝ I NĂM 2023
    BÁO CÁO CCHC QUÝ I NĂM 2023
KẾ HOẠCH KIỂM  TRA CCHC NĂM 2023
    KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CCHC NĂM 2023
    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CCHC NĂM 2023
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh