CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
    Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
    ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2021
    ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 2 năm 2021
    Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 2 năm 2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 1 năm 2021 + ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021
    Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 1 năm 2021 + ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021
BÁO CÁO CCHC QUÝ 1.2021
    BÁO CÁO CCHC QUÝ 1.2021
QĐ BAN HÀNH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
    QĐ BAN HÀNH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, kèm phụ lục
    Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, kèm phụ lục
Báo báo kết quả kiểm tra cải cách hanh chinh năm 2020
    Báo báo kết quả kiểm tra cải cách hanh chinh năm 2020
Thông báo khảo sát đánh gia trực tuyến cải cách hanh chính giai đoạn 2011 - 2021
    Thông báo khảo sát đánh gia trực tuyến cải cách hanh chính giai đoạn 2011 - 2021
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh