CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÁO CÁO CCHC QUÝ I NĂM 2023
    BÁO CÁO CCHC QUÝ I NĂM 2023
KẾ HOẠCH KIỂM  TRA CCHC NĂM 2023
    KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CCHC NĂM 2023
    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CCHC NĂM 2023
BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC  NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC  NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I/2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I/2022
CHỈ THỊ 10/CT-TTg NGÀY 22/4/2019
    Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
NGHỊ ĐỊNH 130/2020/NĐ-CP
    VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh