Chỉ số chất lượng
XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN ĐÁP ỨNG HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ III/2020
    XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN ĐÁP ỨNG HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ III/2020
XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN ĐÁP ỨNG HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ II/2020
    XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN ĐÁP ỨNG HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ II/2020
Biên bản đào tạo tháng 2/2020 (Sốc phản vệ, báo cáo sự cố y khoa)
    Biên bản đào tạo tháng 2/2020 (Sốc phản vệ, báo cáo sự cố y khoa)
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh