Chuyển đổi số
Hướng dẫn sử dụng One Touch
    Hướng dẫn sử dụng One Touch https://onetouch.mic.gov.vn/
Kế hoạch chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước (2020-4384 )
    Kế hoạch chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước (2020-4384 )
Hướng dẫn cách chuyển đổi IPv4 sang IPv6 đơn giản
    Hướng dẫn cách chuyển đổi IPv4 sang IPv6 đơn giản
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
    Tháng 10 là tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
THÔNG ĐIỆP 5C CÙNG “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”
    THÔNG ĐIỆP 5C CÙNG “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”
Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Y tế từ xa OurHealth
    Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Y tế từ xa OurHealth
Tài liệu hướng dẫn về bỏ số hộ khẩu
    Tài liệu hướng dẫn về bỏ số hộ khẩu
Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia -  Việt Solutions năm 2022
    Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt Solutions năm 2022
Thông báo kết luận cuộc họp sơkết hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Diên Khánh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022
    Thông báo kết luận cuộc họp sơkết hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Diên Khánh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Diên Khánh
    Kế hoạch tuyên truyền đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh