Chuyển đổi số
KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
    KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chuyển đổi số là gì
    Chuyển đổi số là gì
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh