chuyên môn kỷ thuật
Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm, Tổ chức và trách nhiệm quản lý tại khoa Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh -742-2018
    Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm, Tổ chức và trách nhiệm quản lý tại khoa Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh -742-2018 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại giường 462-2021
    Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại giường 462-2021 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại phòng mổ 463-2021
    Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại phòng mổ 463-2021 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang 507-2019
    Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang 507-2019 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính- 1570-2022
    Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính- 1570-2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Tư vấn và xét nghiệm HIV- 1569-2022
    Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Tư vấn và xét nghiệm HIV- 1569-2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, sàng lọc và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV (PrEP)- 1568-2022
    Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, sàng lọc và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV (PrEP)- 1568-2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh nghi mắc bệnh lao và người mắc bệnh lao- 1307-2022
    Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh nghi mắc bệnh lao và người mắc bệnh lao- 1307-2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Quản lý, điều trị, chăm sóc tại nhà người nhiễm SAV-COV-2- 859-2021
    Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Quản lý, điều trị, chăm sóc tại nhà người nhiễm SAV-COV-2- 859-2021 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Xử lý ca test nhanh kháng nguyên SAV-COV-2 dương tính - 621a-2021
    Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền Nhiễm, Xử lý ca test nhanh kháng nguyên SAV-COV-2 dương tính - 621a-2021 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh