chuyên môn kỷ thuật
Khoa Xét nghiệm CĐHA - Sổ tay lấy mẫu Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-67)
    Khoa Xét nghiệm CĐHA - Sổ tay lấy mẫu Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-67)
Sổ tay chất lượng Khoa xét nghiệm &Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-66)
    Sổ tay chất lượng Khoa xét nghiệm &Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-66)
Quy trình Khoa Xét nghiệm - CĐHA - quản lý chất lượng Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-72)
    Quy trình Khoa Xét nghiệm - CĐHA - quản lý chất lượng Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-72)
Khoa xét nghiệm - CĐHA - Sổ tay an toàn phòng Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh(2023-65)
    Khoa xét nghiệm - CĐHA - Sổ tay an toàn phòng Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh(2023-65)
Quy trình Phòng Điều Dưỡng - Chăm sóc bệnh nhân Xuất huyết tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-1930)
    Quy trình Phòng Điều Dưỡng - Chăm sóc bệnh nhân Xuất huyết tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-1930)
Quy trình kỹ thuật Khoa xét nghiệm CĐHA - Đo chức năng hô hấp tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (2023-490)
    Quy trình kỹ thuật Khoa xét nghiệm CĐHA - Đo chức năng hô hấp tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (2023-490)
Quy trình Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản soi cổ tử cung tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-196)
    Quy trình Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản soi cổ tử cung tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (2023-196)
Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm, Tổ chức và trách nhiệm quản lý tại khoa Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh -742-2018
    Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm, Tổ chức và trách nhiệm quản lý tại khoa Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh -742-2018 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại giường 462-2021
    Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại giường 462-2021 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại phòng mổ 463-2021
    Quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực X Quang tại phòng mổ 463-2021 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh