ĐIỀU DƯỠNG
Quản lý điều dưỡng 2024
    Quản lý điều dưỡng 2024
Quản lý điều dưỡng 2023
    Quản lý điều dưỡng 2023
QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2022
    QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2022
Quản lý Điều dưỡng 2021
    Quản lý Điều dưỡng 2021
Kết quả đánh giá hiệu quả truyền thông 2019
    Kết quả đánh giá hiệu quả truyền thông 2019
Quản lý Điều Dưỡng 2020
    Quản lý Điều Dưỡng 2020
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
    Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh