Hoạt động 5S
BẢNG TIN 5S
    BẢNG TIN 5S
ĐỀ ÁN Thực hiện 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” tại Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh
    ĐỀ ÁN Thực hiện 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” tại Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGÀY HỘI 5S ( Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)
    KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGÀY HỘI 5S ( Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)
Lịch trình thực hiện 5S
    Lịch trình thực hiện 5S
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” tại Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh
    QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” tại Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh