KẾ HOẠCH
Quyết định Thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh, 6 tháng đầu năm 2023
    Quyết định Thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh, 6 tháng đầu năm 2023
kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh, 6 tháng đầu năm 2023
    kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh, 6 tháng đầu năm 2023
Kê hoạch  Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh quý I năm 2023
    Kê hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh quý I năm 2023
Kế hoạch Cải tiến chất lượng Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh năm 2022 Số: 457 ngày 28 tháng 01 năm 2022
    Kế hoạch Cải tiến chất lượng Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh năm 2022
Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
    Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH NĂM 2020
    HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH NĂM 2020
PHÂN CÔNG Thành viên đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện năm 2020
    PHÂN CÔNG Thành viên đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện năm 2020
Kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện tại trung tâm y tế Diên Khánh năm 2019
    Kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện tại trung tâm y tế Diên Khánh năm 2019
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh