LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/3/2023 đến 17/3/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/3/2023 đến 17/3/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/02/2023 đến 24/02/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/02/2023 đến 24/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 16/01/2023 đến 20/01/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 16/01/2023 đến 20/01/2023)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023)
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023)
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh