LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 39
    Từ 25/9/2023 đến 29/9/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 38
    Từ: 18/9/2023 đến : 22/9/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 37
    Từ: 11/9/2023 đến : 15/9/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 36
    Từ: 04/9/2023 đến : 08/9/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 35
    Từ: 28/8/2023 đến : 01/9/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 34 Từ: 21/8/2023 đến : 25/8/2023
    LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 34 Từ: 21/8/2023 đến : 25/8/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 32 Từ: 07/8/2023 đến : 11/8/2023
    LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 32 Từ: 07/8/2023 đến : 11/8/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 31 Từ: 31/7/2023 đến : 04/8/2023
    LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 31 Từ: 31/7/2023 đến : 04/8/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 30 Từ: 24/7/2023 đến : 28/7/2023
    LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 30 Từ: 24/7/2023 đến : 28/7/2023
LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 29 Từ: 17/7/2023 đến : 21/7/2023
    LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 29 Từ: 17/7/2023 đến : 21/7/2023
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh