LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  23
    Từ: 03/6/2024 đến: 07/6/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  22
    Từ: 27/5/2024 đến: 31/5/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  21
    Từ: 20/5/2024 đến: 24/5/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  20
    LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ 20 Từ: 13/5/2024 đến: 17/5/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  19
    Từ: 06/5/2024 đến: 10/5/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  18
    Từ: 29/4/2024 đến: 04/5/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  17
    Từ: 22/4/2024 đến: 26/4/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  16
    Từ: 15/4/2024 đến: 19/4/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  15
    Từ: 08/4/2024 đến: 12/4/2024
LỊCH CÔNG TÁC 2024 Tuần lễ thứ  14
    Từ: 01/4/2024 đến : 05/4/2024
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh