LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18.01.2021 ĐẾN 24.01.2021
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18.01.2021 ĐẾN 24.01.2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11.01.2021 ĐẾN 17.01.2021
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11.01.2021 ĐẾN 17.01.2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28.12.2020 ĐẾN 03.01.2021
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28.12.2020 ĐẾN 03.01.2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21.12.2020 ĐẾN 27.12.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21.12.2020 ĐẾN 27.12.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14.12.2020 ĐẾN 20.12.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14.12.2020 ĐẾN 20.12.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07.12.2020 ĐẾN 13.12.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07.12.2020 ĐẾN 13.12.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30.11.2020 ĐẾN 06.12.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30.11.2020 ĐẾN 06.12.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16.11.2020 ĐẾN 22.11.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16.11.2020 ĐẾN 22.11.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09.11.2020 ĐẾN 15.11.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09.11.2020 ĐẾN 15.11.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02.11.2020 ĐẾN 08.11.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02.11.2020 ĐẾN 08.11.2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh