nghiệp vụ
Quy trình quản lý và cấp thuốc lao tại Trạm y tế xã, thị trấn (2023-361)
    Quy trình quản lý và cấp thuốc lao tại Trạm y tế xã, thị trấn (2023-361)
QUY TRÌNH QUẢN LÝ, XỬ LÝ PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP (435-2023)
    QUY TRÌNH QUẢN LÝ, XỬ LÝ PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP (435-2023)
Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy tại Trung tâm Y tế Diên Khánh(2022-1822)
    Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy tại Trung tâm Y tế Diên Khánh(2022-1822)
Quy trình nghiệp vụ Dược, cấp phát thuốc gây nghiện 1831-2022
    Quy trình nghiệp vụ Dược, cấp phát thuốc gây nghiện 1831-2022 tại Trung tâm y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Dược, Nhập lại thuốc gây nghiện 1830-2022
    Quy trình nghiệp vụ Dược, Nhập lại thuốc gây nghiện 1830-2022 tại Trung tâm y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Dược, cấp phát thuốc bảo hiểm Y tế 1829-2022
    Quy trình nghiệp vụ Dược, cấp phát thuốc bảo hiểm Y tế 1829-2022 tại Trung tâm y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ xác định tình trạng nghiện ma túy 1828-2022
    Quy trình nghiệp vụ xác định tình trạng nghiện ma túy 1828-2022 tại Trung tâm y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ thanh toán chi phí khám chữa bệnh 1263-2022
    Quy trình nghiệp vụ thanh toán chi phí khám chữa bệnh 1263-2022 tại Trung tâm y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ KSNK Quy trình quản lý, xử lý chất thải tại Trạm Y tế, thị trấn 1263-2022
    Quy trình nghiệp vụ KSNK Quy trình quản lý, xử lý chất thải tại Trạm Y tế, thị trấn 1263-2022
Quy trình nghiệp vụ KSNK Quy trình quản lý, xử lý chất thải tại Trung tâm 1262-2022
    Quy trình nghiệp vụ KSNK Quy trình quản lý, xử lý chất thải 1262-2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh