nghiệp vụ
Quy trình nghiệp vụ Dược Quy trình thao tác chuẩn 530-2019
    Quy trình nghiệp vụ Dược Quy trình thao tác chuẩn 530-2019 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ sử dụng trang thiết bị tại khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
    Quy trình nghiệp vụ sử dụng trang thiết bị tại khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Sổ tay an toàn
    Quy trình nghiệp vụ Sổ tay an toàn tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Sổ tay dịch vụ khách hàng
    Quy trình nghiệp vụ Sổ tay dịch vụ khách hàng tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Sổ tay lấy mẫu xét nghiệm
    Quy trình nghiệp vụ Sổ tay lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Sổ tay chất lượng xét nghiệm
    Quy trình nghiệp vụ Sổ tay chất lượng xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý chất thải là thuốc, hóa chất,sinh phẩm, vaccin, vật tư tiêu hao mất phẩm chất hoặc hết hạn sử dụng
    Quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý chất thải là thuốc, hóa chất,sinh phẩm, vaccin, vật tư tiêu hao mất phẩm chất hoặc hết hạn sử dụng tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ xử lý thi hài người nghi nhiễm hoặc nhiễm Sar-CoV-2
    Quy trình nghiệp vụ xử lý thi hài người nghi nhiễm hoặc nhiễm Sar-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Quy trình sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng ngừa lây nhiễm Covid-19
    Quy trình nghiệp vụ Quy trình sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình nghiệp vụ Sổ tay phòng ngừa lây nhiễm Sar-CoV-2
    Quy trình nghiệp vụ Sổ tay phòng ngừa lây nhiễm Sar-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh