PHỔ BIẾN GDPL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ
    V/v triển khai thực hiện Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ
V/v triển khai Nghị quy¿t số 02/2024/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
    V/v triển khai Nghị quy¿t số 02/2024/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
V/v lấy ý ki¿n tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đ¿n năm 2030 và k¿ hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh
    V/v lấy ý ki¿n tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đ¿n năm 2030 và k¿ hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh
V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục  hành chính
    V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
V/v thực hiện nhiệm vụ phối hợp ti¿p công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
    V/v thực hiện nhiệm vụ phối hợp ti¿p công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7,Quốc hội khóa XV
V/v triển khai Cuộc vận động ngưßi thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngưßi lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
    V/v triển khai Cuộc vận động ngưßi thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngưßi lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
V/v tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia điều tra DLXH về Nghị quy¿t số 33-NQ/TW
    V/v tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia điều tra DLXH về Nghị quy¿t số 33-NQ/TW
V/v Tuyên truyền Đề án sắp x¿p các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Diên Khánh, giai đoạn 2023 – 2025 và Đề án thành lập thị xã và các phưßng thuộc thị xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
    V/v Tuyên truyền Đề án sắp x¿p các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Diên Khánh, giai đoạn 2023 – 2025 và Đề án thành lập thị xã và các phưßng thuộc thị xã Diên Khánh,tỉnh Khánh Hòa
V/v mạo danh nhân viên bảo hiểm xã hội gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số
    V/v mạo danh nhân viên bảo hiểm xã hội gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh