PHỔ BIẾN GDPL
V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa Bàn tỉnh Khánh Hòa
    V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa Bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
    V/v Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
V/v Tuyên truyền, phổ biến ứng dụng “Vrain by Watec” để chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai
    V/v Tuyên truyền, phổ biến ứng dụng “Vrain by Watec” để chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai
V/v phổ biến nội dung của Luật Đất  đai (năm 2024)
    V/v phổ biến nội dung của Luật Đất đai (năm 2024)
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh
    V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh
V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ
    V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ
V/v tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
    V/v tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
V/v tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024
    V/v tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024
V/v triển khai thực hiện kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn huyện Diên Khánh
    V/v triển khai thực hiện kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn huyện Diên Khánh
V/v Xử lý thông tin báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của NVYT
    V/v Xử lý thông tin báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của NVYT
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh