PHỔ BIẾN GDPL
LUẬT SỐ 52/2019/QH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT LIÊN CHỨC
    LUẬT SỐ 52/2019/QH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT LIÊN CHỨC
LUẬT SỐ 36/2018/QH LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    LUẬT SỐ 36/2018/QH LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH TUỔI NGHỈ HƯU
    NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH TUỔI NGHỈ HƯU
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
    NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
    TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
Tuyên truyền, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022)
    Tuyên truyền, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022)
TĂNG CƯỜNG CÔGN TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
    TĂNG CƯỜNG CÔGN TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
TUYÊN TRUYỀN 6O NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HCM
    TUYÊN TRUYỀN 6O NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HCM
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh