PHỔ BIẾN GDPL
V/v Xử lý thông tin báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của NVYT
    V/v Xử lý thông tin báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của NVYT
KH số 110-LH/HU về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tuyên truyền cổ động trực quang chào mừng Festival Biển - Nha Trang, Khánh Hòa
    Tuyên truyền cổ động trực quang chào mừng Festival Biển - Nha Trang, Khánh Hòa
SỬ DỤNG THÔNG TIN, GIẤY TỜ TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNeID
    SỬ DỤNG THÔNG TIN, GIẤY TỜ TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNeID
tài liệu tuyên truyền về cài đặt định danh điện tử
    tài liệu tuyên truyền về cài đặt định danh điện tử
 - V/v tăng cường truyền th ông về tác hại của thuốc lá điện tử , thuốc lá nung nóng, shisha
    - V/v tăng cường truyền th ông về tác hại của thuốc lá điện tử , thuốc lá nung nóng, shisha
 - V/v Triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính Phủ
    - V/v Triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính Phủ
 - V/v triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
    - V/v triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 - V/v Hướng dẫn truyền thông về quyền con người năm 2023
    - V/v Hướng dẫn truyền thông về quyền con người năm 2023
NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP
    NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh