PHỔ BIẾN GDPL
Tuyên truyền, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022)
    Tuyên truyền, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022)
TĂNG CƯỜNG CÔGN TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
    TĂNG CƯỜNG CÔGN TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
TUYÊN TRUYỀN 6O NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HCM
    TUYÊN TRUYỀN 6O NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HCM
LUẬT THANH NIÊN
    LUẬT SỐ 47/2020/QH14 (LUẬT THANH NIÊN)
hưởng ứng tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam,  Ngày Đại dương thế giới năm 2021
    hưởng ứng tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021
TUYÊN TRUYỀN GIẢI BÁO CHÍ
    V/v Tiếp tục tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
TUYÊN TRUYỀN TRIỂN LÃM SÁCH
    V/v tổ chức tuyên truyền về triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC NĂM 2020
    VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QLNN CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI SÁCH ONLINE CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8
    HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI SÁCH ONLINE CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8
NGHỊ ĐỊNH 124/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT 1 SỐ ĐIỀU VÀBIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI
    NGHỊ ĐỊNH 124/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT 1 SỐ ĐIỀU VÀBIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh