QLĐT Tăng huyết áp
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 08 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 08 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 07 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 07 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2022
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 12 NĂM 2021
    NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 12 NĂM 2021
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh