Thông tin thầu BV
THÔNG BÁO LẦN 2 Về việc mời cung cấp giá dịch vụ sửa chữa Trang thiết bị y tế
    THÔNG BÁO LẦN 2 Về việc mời cung cấp giá dịch vụ sửa chữa Trang thiết bị y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu Sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế - Model: Sterilwave 250
Thư mời chào giá bồi dưỡng hiện vật
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023
    Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế của Phòng Mổ thuộc Khoa Ngoại tổng hợp – Liên chuyên khoa
    Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế của Phòng Mổ thuộc Khoa Ngoại tổng hợp – Liên chuyên khoa
Thông báo mời thầu Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn từ 10/2023 -9/2024.
    Thông báo mời thầu Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn từ 10/2023 -9/2024.
965 Thông báo về việc mời cung cáp giá bán Hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác chuyên môn (ngày 27/7/2023)
    965 Thông báo về việc mời cung cáp giá bán Hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác chuyên môn (ngày 27/7/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Trang thiết bị y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023 (ngày 20/07/2023)
    Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Trang thiết bị y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023 (ngày 20/07/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023
    Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế thuộc Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
    Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế thuộc Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh