Thông tin thầu BV
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 13/3/2023)
    Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 13/3/2023)
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022-2023
    Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022-2023
quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022 – 2023
    quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022 – 2023
Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; hóa xuất xét nghiệm,Sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu 12 tháng giai đoạn 2022 - 2023
    Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; hóa xuất xét nghiệm,Sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu 12 tháng giai đoạn 2022 - 2023
Quyết đinh Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp - Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
    Quyết đinh Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp - Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU -Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
    THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU -Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
    Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh