Thủ tục giao dịch
Quy trình thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (2023-23a)
    Quy trình thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (2023-23a)
Quy trình Khám sức khỏe - 1827 -2022
    Quy trình Khám sức khỏe - 1827 -2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình Tóm tắt Hồ sơ bệnh án - 1826 -2022
    Quy trình Tóm tắt Hồ sơ bệnh án - 1826 -2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình Khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế - 1825 -2022
    Quy trình Khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế - 1825 -2022tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế - 1824 -2022
    Quy trình Khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế - 1824 -2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình điều trị nội trú - 1823 -2022
    Quy trình điều trị nội trú - 1822 -2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quy trình điều trị ngoại trú - 1822 -2022
    Quy trình điều trị ngoại trú - 1822 -2022 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh