LỰC LƯỢNG DQTV TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH

Dân quân tự vệ vừa là lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, công tác, vừa là lực lượng xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong thời bình, Dân quân tự vệ cùng với Quân đội nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới của Tổ quốc.

Dân quân tự vệ Y tế là thành phần nòng cốt sẵn sàng tham gia công tác bảo đảm quân Y tại địa phương, nhất là đối với các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng đó của lực lượng này, Ban CHQS huyện Diên Khánh tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho đối tượng dân quân tự vệ, trong đó chú trọng công tác nắm nguồn, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân Y tế.

Tháng 12 năm 2017, xuất phát từ yêu cầu đó, dưới sự hướng dẫn của BCHQS huyện Diên Khánh, trực tiếp là Phòng quản lý DQTV đã tham mưu, làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Y tế Diên Khánh chỉ đạo cho phòng Tổ chức Hành chính thực hiện thành lập Tiểu đội Dân quân Tự vệ cơ quan. Lực lượng này được điều động từ nguồn dân quân tại chỗ, ưu tiên tuyển chọn những đồng chí có trình độ chuyên môn hoặc đã qua đào tạo ngành Y. Khi được huy động đội ngũ dân quân Y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong diễn tập, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn”.

Biên chế tiểu đội DQTV Trung tâm Y tế gồm 09 người. Cán bộ phụ trách phòng TCHC và Tiểu đội Trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, điều hành chung, chú trọng nội dung điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chuyên ngành". 

Để nâng cao chất lượng Dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện Diên Khánh chủ động hàng năm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập bảo đảm tốt nhất cho huấn luyện, sinh hoạt. Qua các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng dân quân tự vệ cơ quan Trung tâm Y tế luôn phát huy tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Thời gian gần đây, để đảm bảo quân số hoạt động, Ngày 25/4/2024 Trung tâm Y tế đã thực hiện Quyết định kiện toàn lại lực lượng DQTV tại chỗ. Ban CHQS huyện cũng đã thực hiện Công tác  quản lý, cấp phát trang phục DQTV cho lực lượng DQTV Trung tâm theo quy định.

Để hỗ trợ cho công tác chuyên môn tại đơn vị, lãnh đạo Trung tâm đề nghị BCHQS huyện Diên Khánh quan tâm hơn nữa, nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn đối với lực lượng này. Xây dựng tiểu đội Dân quân tự vệ cơ quan có đủ trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cùng với nhiệm vụ then chốt là đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm”,

TIN TỨC
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh