Văn bản cấp trên
CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg
    CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg
NGHỊ QUYẾT 76/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước gia đoạn 2021-2030
    NGHỊ QUYẾT 76/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước gia đoạn 2021-2030
KH số 110-LH/HU về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phiếu khảo sát online V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác HTPL cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu HTPL
    Phiếu khảo sát online V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác HTPL cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu HTPL
VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC NĂM 2020
    VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QLNN CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2020
THÔNG BÁO Kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2019
    THÔNG BÁO Kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2019
PHIẾU KHẢO SÁT: Đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020
    PHIẾU KHẢO SÁT: Đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020
NHẬP THÔNG TIN
    kiem tra
TỜ KHAI Y TẾ
    TỜ KHAI Y TẾ
Mẫu phiếu điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
    Mẫu phiếu điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh