Văn bản cấp trên
Phiếu khảo sát online V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác HTPL cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu HTPL
    Phiếu khảo sát online V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác HTPL cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu HTPL
VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC NĂM 2020
    VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QLNN CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2020
THÔNG BÁO Kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2019
    THÔNG BÁO Kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2019
PHIẾU KHẢO SÁT: Đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020
    PHIẾU KHẢO SÁT: Đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020
NHẬP THÔNG TIN
    kiem tra
TỜ KHAI Y TẾ
    TỜ KHAI Y TẾ
Mẫu phiếu điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
    Mẫu phiếu điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
Theo nội dung của công văn BHXH yêu cầu TTYT tập trung chọn hồ sơ theo các file trên gửi Giám định BHYT
    Theo nội dung của công văn BHXH yêu cầu TTYT tập trung chọn hồ sơ theo các file trên gửi Giám định BHYT
Công văn 4996: V/v Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
    Công văn 4996: V/v Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI
    LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Số: 01/VBHN-VPQH
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh