Văn bản Trung tâm
BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC  NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC  NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I/2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I/2022
Nhập liệu Covid19
    Nhập liệu Covid19
Danh muc viết tắt
    Danh muc viết tắt
Nhập liệu danh sách Covid-19
    Nhập liệu danh sách Covid-19
BÁO CÁO CCHC QUÝ 1.2021
    BÁO CÁO CCHC QUÝ 1.2021
QĐ BAN HÀNH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
    QĐ BAN HÀNH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh