Văn bản Trung tâm
BÁO CÁO CCHC NĂM 2023
    BÁO CÁO CCHC NĂM 2023
BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
    BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
BÁO CÁO CCHC QUÝ III NĂM 2023
    BÁO CÁO CCHC QUÝ III NĂM 2023
Đề thi năm 2023
    Đề thi năm 2023
BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC  NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC  NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I/2022
    BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I/2022
Nhập liệu Covid19
    Nhập liệu Covid19
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh