SỰ CỐ Y KHOA

 

Nhấn vào hình để vào báo cáo sự cố y khoa

 

                    

 

 

 

BÁO CÁO SỰ CỐ TRỰC TIẾP

 

CẢI TIẾN C. LƯỢNG
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh