TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
23234
toni thanh

23423

Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh
2342
2342

Trả lời..............

Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh
234
23432

trả lời

Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh