Thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước
  1. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước nhưng hoàn toàn có thể phòng chống;
  2. Trẻ em cần học bơi và kỹ năng an toàn để phòng, chống đuối nước;
  3. Gia đình và nhà trường hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước và cách phòng, chống;
  4. Gia đình chủ động giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước;
  5. Kiểm tra, bảo đảm môi trường an toàn để phòng, chống đuối nước trẻ em;
  6. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em;
  7. Chung tay phòng, chống đuối nước trẻ em;
  8. Làm rào chắn để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước mở;
  9. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy để phòng, chống đuối nước;
  10. Đầu tư nguồn lực để bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em.

I. Các sản phẩm truyền thông

1. Logo và các thông điệp chủ chốt của chiến dịch

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1jRr0U1YmYCp9xXlvIvXs4zQot9eVq_MF

2. Các postcard truyền thông. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Postcard “Trẻ em cần học bơi và kỹ năng an toàn để phòng chống đuối nước.

2.2. Postcard “Gia đình và nhà trường hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước & cách phòng chống”.

2.3. Postcard “Gia đình cần chủ động giám sát, trông giữ trẻ để phòng chống đuối nước”.

2.4. Postcard “Kiểm tra, bảo đảm môi trường an toàn để phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.5. Postcard “Làm rào chắn để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước mở”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16AZMNaq-tOjFeB_dKWs3qZT-REiDh5XK?usp=sharing

3. Các mẫu phướn treo

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16xFsKure_bm10fLc6KJYh5JXhFsW_Pnf?usp=share_link 

II. Sản phẩm in ấn (bản điện tử)

1. Poster về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

1.1. Poster “Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà”.

1.2. Poster “Bạn có thể tự mình phòng tránh đuối nước”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link 

2. Các tờ rơi về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Tờ rơi “Đuối nước có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta”.

2.2. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.3. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link 

III. Các video clip

STT

Nội dung

1

Phóng sự ngắn tổng kết chương trình phòng chống đuối nước giai đoạn 2018 - 2019

2

Video clip về gánh nặng đuối nước

3

Phóng sự đồng hành "Nỗ Lực ngăn chặn đuối nước trẻ em"

4

Thông điệp cổ động PCĐNTE

5

Video clip 1 năm nhìn lại chương trình phòng chống đuối nước

6

Hoạt hình "Bi và những người bạn" - 8 Tập

7

Bộ video (15 tập) hướng dẫn dạy bơi an toàn

8

Bộ video (15 tập) hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước

 

 

 

 

TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh