GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

 

(nhấn vào từng đơn vị để xem chi tiết)

 

       
   
   

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

Giám Đốc: Ông Bs Chính Phạm Tấn Đức

Email: ptduc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0978595710

- Lãnh đạo Đảng bộ, công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thanh niên;  

-  Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung công tác của đơn vị;

-  Phụ trách công tác quy hoạch, đào tạo, công tác hậu cần, công tác kế hoạch tài chính; công tác quy hoạch và phát triển đơn vị;

  - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật; Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng xét nhu cầu tuyển dụng viên chức; Hội đồng kiểm, nhập thuốc

- Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện; Chủ tịch Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn;

 - Trực tiếp phụ trách điều hành Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, khoa Dược-VTTBYT, khoa Dân số, khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng; khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Ngoại TH-LCK, Khoa CSSKSS.

 - Phụ trách chung một số Dự án y tế, các công tác khác do UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND, Huyện ủy Diên Khánh chỉ đạo trực tiếp;

- Phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh, Phụ trách chuyên môn khoa Truyền Nhiễm, hỗ trợ khám bệnh tại khoa Khám bệnh.

 - Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị;

  - Phụ trách công tác Bảo hiểm Y tế, công nghệ thông tin, đề án 1816, thống kê báo cáo, công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe, công tác cấp cứu ngoại viện;

- Phụ trách công tác, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tiếp công dân; phòng chống thảm họa thiên tai, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng, phòng chống tác hại thuốc lá; công tác cải cách hành chính;

  - Phát ngôn viên chính thức của đơn vị;

- Trực đường dây nóng 24/24 giờ của Trung tâm trong ngày được phân công trực lãnh đạo.

Phó Giám Đốc: Bà Bs CKI Nguyễn Thị Diệu Hương

Email: dieuhuongdk@gmail.com

Điện thoại: 0935530951

- Tham mưu Giám đốc công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;

-  Phụ trách chuyên môn hệ Nội-Nhi-Nhiễm, Khám bệnh

- Phó Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị;

- Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật; Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng tuyển dụng viên chức;

- Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng và Hội đồng Dinh dưỡng tiết chế; Hội đồng Khoa học kỹ thuật;

- Phó chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị và Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn; Đội phó đội kiểm tra, giám sát của Trung tâm;

- Phó chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị và Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn; Đội phó đội kiểm tra, giám sát của Trung tâm;

-  Chủ nhiệm Bếp ăn từ thiện; Tổ trưởng tổ Công tác xã hội;

- Trực tiếp phụ trách khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Khám Bệnh, Khoa Nội tổng hợp, Khoa Nhi; Phòng khám đa khoa khu vực Diên Phước các bệnh không lây nhiễm; chương trình Lao, Da Liễu, Phong, Mắt, Tâm thần, Y học gia đình và quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân;

-  Phụ trách giám sát 18 Trạm Y tế xã thị trấn về chuyên môn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

- Trực đường dây nóng 24/24 giờ của Trung tâm trong ngày được phân công trực lãnh đạo.

Phó Giám Đốc: Ông Bs CKI Phạm Văn Vũ

Email: pvvu.syt@khanhoa.gov.vn

Điện thoại : 0903528657

-  Phụ trách giám sát 18 Trạm Y tế xã thị trấn về chuyên môn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

- Trực đường dây nóng 24/24 giờ của Trung tâm trong ngày được phân công trực lãnh đạo.

CÁC KHOA PHÒNG CHỨC NĂNG

 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Minh Nguyệt

Email: pkhth.ytdk@khanhoa.gov.vn

Điện thoại: 02582465098

 Phòng Tổ chức hành chính

Phó trưởng phòng: Bà Hồ Thị Ngọc Diễm

Email: tchcytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582465090

 Phòng Tài chính kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Email: ketoandienkhanh@gmail.com

Điện thoại: 2582465090

 Phòng Điều Dưỡng

 

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Trâm

Email: ngoctramytkv@gmail.com

Điện thoại: 02582465098

 Khoa Dược

Phó trưởng khoa: Ông Ngô Trí Nguyên

Email:  ngotringuyen.ytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582456092

 Khoa khám bệnh

Trưởng khoa: Bà Lê Thị Thoa

Email: kkttytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582465101

Khoa Ngoại LCK

Trưởng khoa: Ông Nguyễn Văn Tiên

Email: khoangoaiytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582465083

 Khoa Truyền nhiễm

Trưởng khoa: Bà Hà Thị Dần

Email: hoakhoanhiem82@gmail.com

Điện thoại: 02582465087

Khoa Nội TH

Phó Trưởng khoa: Ông Phạm Khánh Bình

Email: khoanoiytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582465082

 Khoa Nhi

Trưởng khoa: Ông Nguyễn Trân

Email: tnhikhoattytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582465086

 Khoa CSSKSS

Trưởng khoa: Ông Ngô Văn Khánh

Email: khoasan.ttytdk@gmail.com

Điện thoại: 02582465085

 Khoa Hồi sức tích cực chống độc

Trưởng khoa: Bà Phạm Thị Hồng Nhiên

Email: huynhthimaivy82@gmail.com

Điện thoại: 0258.3776.115 - 02582465081

 Khoa YTCC & DD

 

Trưởng khoa: Ông Nguyễn Đức Sơn

Emailytccddhdk@gmail.com

Điện thoại: 02586519001

 Khoa Dân số

Quản lý khoa: Bà Võ Thị Thanh Huyền

Email: dansodienkhanh@yahoo.com.vn

Điện thoại: 02586519003

 Khoa xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh

Phó trưởng khoa: Ông Trần Văn Anh

Email: anhxnbv@gmail.com

Điện thoại: 02582465093

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

Trưởng khoa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Email: thanhthaoytdk@gmail.com

Điện thoại: 02586271515

Phòng khám đa khoa

khu vực Diên Phước

 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Thắng

Email: pkdk.dienphuoc@yahoo.com.vn

Điện thoại: 02583780783

CÁC TRẠM Y TẾ

Trạm y tế xã Thị trấn

Trưởng trạm: Bà Lương Thị Yến Ngọc

Email: tramyttt1@gmail.com

Điện thoại: 02583773421

Trạm y tế xã Diên Lâm

Trưởng trạm: Bà Lê Nguyễn Đăng Khoa

Email: ttramyte@gmail.com

Điện thoại: 02583785017

Trạm y tế xã Diên Điền

Trưởng trạm: Ông Ngô Quốc Phuông

Email: tramytedd@gmail.com

Điện thoại: 02583772049

Trạm y tế xã Diên Xuân

Phó trưởng trạm: Bà Phan Thị Tuyết Nhung

Email: tramytedienxuan123@gmail.com

Điện thoại: 02583787352

Trạm y tế xã Diên Sơn

Trưởng trạm: Ông Lê Nguyễn Thuý Dân

Email: diensontyt@gmail.com

Điện thoại: 02583774052

Trạm y tế xã Diên Đồng

Trưởng trạm: Bà Lê Thị Kim Loan

Email: ytediendong@gmail.com

Điện thoại: 02583786294

Trạm y tế xã Diên Phú

Trưởng trạm: Bà Trần Nguyễn Tr.Thị Thanh Thủy

Email: tramytedienphu@gmail.com

Điện thoại: 02583770284

Trạm y tế xã Diên Thọ

Trưởng trạm: Bà Trần Thị Kim Chi

Email: tytdientho@gmail.com

Điện thoại: 0258 3784030

Trạm y tế xã Diên Phước

Phó trưởng trạm, phụ trách trạm: Ông Đinh Hoàng Phúc

Email: tramytedienphuoc@gmail.com

Điện thoại: 02583780062

Trạm y tế xã Diên Lạc

Phó trưởng trạm, phụ trách trạm: Ông Huỳnh Tường Văn

Email: tramytexadienlac@gmail.com

Điện thoại: 02583767111

Trạm y tế xã Diên Tân

Phó trưởng trạm: Bà Hoàng Tố Nga

Email: ytedientan@gmail.com

Điện thoại: 02583783184

Trạm y tế xã Diên Hòa

Trưởng trạm: Bà Nguyễn Trần Anh Thư

Email: dienhoatyt@gmail.com

Điện thoại: 02583781544

Trạm y tế xã Diên Thạnh

Trưởng trạm: Bà Nguyễn Thị Hoa

Email: hoatytdt@gmail.com

Điện thoại: 02583152064

Trạm y tế xã Diên Toàn

Trưởng trạm: Bà Trần Thị Hoài Quyên

Email: tramytedientoan@gmail.com

Điện thoại: 02583850069

Trạm y tế xã Diên An

Trưởng trạm: Bà Trần Thị Mỹ Ngọc

Email: tramytdienan@gmail.com

Điện thoại: 02583760056

Trạm y tế xã Bình Lộc

Trưởng trạm: Ông Nguyễn Đình Tùng

Email: tyt.binhloc@gmail.com

Điện thoại: 02583782047

Trạm y tế xã Suối Hiệp

Phó trưởng trạm: Bà Huỳnh Thị Phượng

Email: ytesuoihiep01@gmail.com

Điện thoại: 02583745033

Trạm y tế xã Suối Tiên

Trưởng trạm: Ông Nguyễn Phú Quang

Email: tramytesuoitien@gmail.com

Điện thoại: 02583742011

 

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 

TRUNG TÂM

 

Trung tâm Y tế Diên Khánh được thành lập năm 1975.  Đến nay Trung tâm đã phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng.

Thực hiện Quyết định số 2202/QĐ-UBND tỉnh Khánh hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện  Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh. Trung tâm Y tế Diên Khánh là đơn vị Y tế tuyến huyện thực hiện đa chức năng khám chữa bệnh, Y tế dự phòng và Dân số - KHHGĐ.

+ 04 phòng chức năng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Điều dưỡng;

+ 12 khoa: 7 khoa lâm sàng và 03 khoa cận lâm sàng; Khoa Dân số - KHHGĐ; Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

+ 01 Phòng khám đa khoa khu vực Diên Phước

+ 18 Trạm Y tế xã thị trấn. 18/18 Trạm Y tế xã được sự hỗ trợ của Dự án Atlantic được xây dựng mới và đưa vào sử dụng đã góp phần giảm tải cho Trung tâm. 100% xã đều đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

+ Phòng khám đa khoa khu vực Diên Phước và 5/18 Trạm Y tế đã được trang bị máy siêu âm và máy xét nghiệm.Hiện nay, tổng số nhân lực trong toàn Trung tâm là 386 người.

Trong đó:

Trình độ Đại học và sau đại học: 174: BSCKI: 22, BS: 37, DSCKI: 02, DSĐH: 02, CNĐD: 55, CNHS: 19, CNKTV: 09, CNYTCC: 01; Đại học khác: 27.

- Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp: 211. CĐĐD: 11; CĐHS: 10, DSTC: 13, HSTC: 18, ĐDTC: 18, CĐKTV: 05, KTVTC: 01, YS: 53;  ĐDSC: 04; HSSC: 01 khác: 77.

Thực hiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức theo Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19/09/1997 và các Thông tư về Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, Cấp cứu-hồi sức tích cực chống độc, Gây mê hồi sức và Đông y.

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ theo Phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến huyện, ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chi tiết Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuyật trong khám chữa bệnh. Các khoa,phòng, trạm Y tế xã thị trấn triển khai và thực tốt.

1.Hoạt động khác

1.1 Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, quản lý tài chính, quản lý vật tư văn phòng, quản lý tài sản, quản lý dược.

1.2.Tiếp nhận-thu phí-BHYT:

- Triển khai phát số tự động, giảm thời gian đợi của người bệnh.

- Chức năng tiếp nhận giúp ghi thông tin định danh bệnh nhân như họ tên, tuổi, giới. Ghi nhận thông tin theo từng đợt khám như nơi chuyển đến, chẩn đoán tuyến trước... Xếp loại đối tượng bệnh nhân.

- Chức năng thu phí: tùy theo đối tượng bệnh nhân mà cách tính phí khác nhau giữa bệnh nhân BHYT và bệnh nhân thu phí, giữa các loại hình BHYT. Điều này quan trọng vì cách tính phí của BHYT của mỗi đối tượng có khác nhau.

- Chức năng kiểm tra BHYT: sau mỗi đợt khám, phần mềm sẽ tự kiểm tra tính hợp lệ cho đối tượng BHYT và lưu thông tin hóa đơn để lập báo cáo tài chính BHYT sau khi có sự giám sát của nhân viên BHXH.

2. Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở:

2.1. Khám, cấp cứu, chẩn đoán và điều trị nội trú, điều trị ngoại trú cho mọi đối tượng người bệnh.

2.2. Khám sức khỏe cho các đối tượng đi công tác, học tập, lao động, khám kiểm tra sức khỏe theo nhu cầu.

2.3. Châm cứu, Phục hồi chức năng, tư vấn y tế cho nhân dân.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Sở Y tế và UBND Huyện.

3 Đào tạo cán bộ

3.1. Trung tâm tham gia cơ sở thực hành của trường Cao đẳng y tế Nha Trang, trường Đại học Thái Bình Dương, trường trung cấp Y tế Hà Nam và đào tạo y tế thôn bản theo chương trình sơ cấp, mối quan hệ công tác giữa Trung Tâm và cơ sở đào tạo theo các quy định của Bộ

Y tế về quy chế hoạt động.

3.2. Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Trung tâm và của các cán bộ, viên chức y tế có yêu cầu.

3.3. Thường xuyên cử cán bộ học tập nâng cao trình độ dài hạn và ngắn hạn, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị đảm bảo đúng tiêu chuẩn bổ nhiệm

4 Nghiên cứu khoa học

4.1. Tham gia nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng.

4.2. Tổ chức các hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của pháp luật.

4.3. Thực hiện các chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Phòng, chống dịch bệnh

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện công tác

truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch trên địa bàn, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế, UBND Huyện.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống và thu dung điều trị các bệnh truyền nhiễm với mục tiêu không để dịch lây lan bùng phát và tử vong do dịch.

6. Chỉ đạo tuyến

6.1. Thực hiện việc chỉ đạo tuyến, chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho các cơ sở y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực; theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế xã trong khu vực được phân công.

6.2. Tham gia với các cơ sở y tế tuyến dưới tổ chức triển khai các chương trình, dự án, mục tiêu y tế liên quan.

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế.

7. Hợp tác quốc tế

Trung tâm tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Sở Y tế và các quy định của pháp luật.

8. Quản lý kinh tế y tế

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện; từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Công khai minh bạch công tác thu chi tài chính, tiết kiệm chi, tạo thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức, đảm bảo lương và chế độ đầy đủ

9. Hoạt động xã hội

Cơ cấu tổ chức về công tác xã hội chưa được thành lập riêng tại Trung tâm; chưa có biên chế riêng; vật chất trang thiết bị đầu tư mua sắm chưa đồng bộ. Hiện nay, mọi hoạt động về công tác xã hội đều là lồng ghép trong công tác điều trị và chăm sóc người bệnh tại Trung tâm. Trung tâm thành lập Tổ công tác xã hội hoạt động theo quy chế thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Trung tâm tổ chức và duy trì hoạt động bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện đa khoa cho bệnh nhân có bảo hiểm nghèo, người dân tộc thiểu số, bệnh nhân cơ nhỡ khó khăn từ năm 2008 đến nay.

Đoàn thanh niên tham gia câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của huyện, thường xuyên tổ chức đoàn khám bệnh từ thiện, phát quà cho bệnh nhân nghèo vùng xa trong huyện nhân các ngày lễ. Chi đoàn thanh niên thành lập Chương trình tiếp sức người bệnh, phân công đoàn viện hoạt động hàng ngày trong giờ hành chính tại Khoa khoa Khám bệnh để giúp đỡ bệnh nhân khi vào bệnh viện.

Giải quyết nhiều trường hợp bệnh nhân không gia đình, không nơi nương tựa, bệnh nhân tai nạn vào viện trong tình trạng hôn mê không thân nhân, không tài sản không có các chế độ điều trị…

Phát động phong trào xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở Y tế trực thuộc Trung tâm do chi đoàn thanh niên làm nòng cốt, đến nay đã tạo cảnh quang xanh - sạch- đẹp mỹ quan tại bệnh viện và các cơ sở Y tế trực thuộc, tạo thư giãn cho CBCNV và bệnh nhân, thân nhân trong bệnh viện.

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 

TRẠM Y TẾ

 

 

- Trạm Y tế xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

- Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

- Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

- Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

 

 HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Thông báo Về việc thực hiện Sửa chữa trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2024
Thông báo Về việc thực hiện Sửa chữa trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2024
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư, Hoá chất, Sinh phẩm trong 12 tháng giai đoạn từ tháng 10/2024 đến hết tháng 9/2025
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩm trong 12 tháng giai đoạn từ tháng 10/2024 đến hết tháng 9/2025
Thông báo Về việc gia hạn thời gian mời khảo sát sửa chữa trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2024
Thông báo Về việc gia hạn thời gian mời khảo sát sửa chữa trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2024
Thông báo về việc cung cáp giá bán Thuốc Generic, mục thuốc dược liệu,thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc), năm 2024-2025
Thông báo về việc cung cáp giá bán Thuốc Generic, mục thuốc dược liệu,thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc), năm 2024-2025
Thông báo Về việc mời cung cấp giá dịch vụ Kiểm định an toàn thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị
Thông báo Về việc mời cung cấp giá dịch vụ Kiểm định an toàn thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị
V/v thông báo mời chào giá Gói thầu Mua sắm trang phục cho CBVC-NLĐ năm 2024 (Lần 2)
V/v thông báo mời chào giá Gói thầu Mua sắm trang phục cho CBVC-NLĐ năm 2024 (Lần 2)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư, dụng cụ y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2024
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư, dụng cụ y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2024; Kế hoạch Mua sắm Vật tư, dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn
Thông báo mời chào giá gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng năm 2024
Thông báo mời chào giá gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng năm 2024
V/v thông báo mời chào giá Gói thầu Mua sắm trang phục cho CBVCNLĐ năm 2024
V/v thông báo mời chào giá Gói thầu Mua sắm trang phục cho CBVCNLĐ năm 2024
Thu hồi dung dịch nhỏ mũi Xylometazolin 0,05%
Đăng ngày: 05/03/2024 Ngày 4/3/2024, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 781/SYT-NVYD gửi các cơ sở Khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân; cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi thuốc Dung dịch nhỏ mũi Xylometazolin 0,05% vi phạm mức độ 2. Cụ thể:
Gói thầu: Mua sắm Hệ thống Siêu âm tổng quát 03 đầu dò. 50-2024
Gói thầu: Mua sắm Hệ thống Siêu âm tổng quát 03 đầu dò.51-2024
Gói thầu: Kiểm toán báo cáo giá trị quyết toán - QĐ 51 - 2024
Gói thầu: Kiểm toán báo cáo giá trị quyết toán
Thu hồi thuốc viên nén bao phim Cetirizin
Ngày 19/02/2024, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 578/SYT-NVYD gửi các cơ sở Khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân; cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi thuốc viên nén bao phim Cetirizin. Thông tin cụ thể như sau :
Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuốc Generic thuộc Dự án: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2024
Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuốc Generic thuộc Dự án: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2024
Thông báo Về việc Mời nhà các nhà thầu được xếp hạng đến thương thảo Hợp đồng
Gói thầu: Thuốc Generic thuộc Dự án: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2024
Quản lý điều dưỡng 2024
Quản lý điều dưỡng 2024
Quyết định Về việc phê duyệt phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công Công trình 471a
Quyết định Về việc phê duyệt phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công Công trình: Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện nước, thiết bị nhà vệ sinh, chống thấm Địa điểm: Trạm Y tế các xã, thị trấn-huyện Diên Khánh
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh 464a
Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện nước, thiết bị nhà vệ sinh, chống thấm Địa điểm: Trạm Y tế các xã, thị trấn-huyện Diên Khánh
Thông báo về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và chấp thuận trao hợp đồng thực hiện gói thầu Gói thầu: Hàng hoá (Bổ sung) 588 - 1641
Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và chấp thuận trao hợp đồng thực hiện gói thầu Gói thầu: Hàng hoá (Bổ sung)
Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà Gói thầu Sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế thuộc dự toán Duy trì công tác xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm năm 2023 - 557 -1636
Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà Gói thầu Sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế thuộc dự toán Duy trì công tác xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm năm 2023
Mời nhà thầu đến thương thảo Hợp đồng Gói thầu: sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế - Model: Sterilwave 250.(2023-1603)
Mời nhà thầu đến thương thảo Hợp đồng Gói thầu: sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế - Model: Sterilwave 250.(2023-1603)
Quyết định Về việc Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu: hàng hoá Dự án: Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2023 – 2024 (Bổ sung)
Quyết định Về việc Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu: hàng hoá Dự án: Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2023 – 2024 (Bổ sung)
Thông báo tới Các nhà thầu đã trúng thầu theo phân bổ của Sở Y tế
Thông báo tới Các nhà thầu đã trúng thầu theo phân bổ của Sở Y tế
Quyết định Về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm. Gói thầu: Sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế
- Model: Sterilwave 250. Dự án: Duy Trì công tác xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Thuốc, Vaccin không trúng thầu tập trung trong 12 tháng từ tháng 12/2023 đến hết tháng 11/2024. (tb 1386; KH 1385)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Thuốc, Vaccin không trúng thầu tập trung trong 12 tháng từ tháng 12/2023 đến hết tháng 11/2024. Kế hoạch Đấu thầu mua sắm thuốc không trúng thầu tập trung tại Sở Y tế phục vụ công tác chuyên môn trong 12 tháng từ tháng 12/2023 đến hết tháng 11/2024
Kế hoạch Mua sắm Công cụ, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (KH1352)
Kế hoạch Mua sắm Công cụ, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (KH1352)
Thông báo Về việc ký kết hợp đồng và giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng Gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2023-2025 (TB1348)
Thông báo Về việc ký kết hợp đồng và giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng Gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2023-2025
Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Sinh phẩm Hoá chất trong 12 tháng từ tháng 10/2023 đến hết tháng 9/2024 (Bổ sung)
Ngày đăng 20 tháng 10 năm 2023 Cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Sinh phẩm Hoá chất phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu mua sắm Đấu thầu mua sắm hàng hoá không trúng thầu phục vụ công tác chuyên môn trong 12 tháng từ tháng 10/2023 đến hết tháng 9/2024 (Bổ sung)
thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ sửa chữa Máy X-Quang thuộc Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ sửa chữa Máy X-Quang thuộc Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
Quyết định về việc Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Dự án: Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu: Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn trong 12 tháng từ tháng 10/2023 đến hết tháng 9/2024. Dự án: Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2023-2024
THÔNG BÁO LẦN 2 Về việc mời cung cấp giá dịch vụ sửa chữa Trang thiết bị y tế
THÔNG BÁO LẦN 2 Về việc mời cung cấp giá dịch vụ sửa chữa Trang thiết bị y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu Sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế - Model: Sterilwave 250
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế của Phòng Mổ thuộc Khoa Ngoại tổng hợp – Liên chuyên khoa
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế của Phòng Mổ thuộc Khoa Ngoại tổng hợp – Liên chuyên khoa
Thông báo mời thầu Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn từ 10/2023 -9/2024.
Thông báo mời thầu Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn từ 10/2023 -9/2024.
965 Thông báo về việc mời cung cáp giá bán Hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác chuyên môn (ngày 27/7/2023)
965 Thông báo về việc mời cung cáp giá bán Hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác chuyên môn (ngày 27/7/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Trang thiết bị y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023 (ngày 20/07/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Trang thiết bị y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động chuyên môn năm 2023 (ngày 20/07/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế thuộc Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì Trang thiết bị y tế thuộc Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩmtrong 12 tháng giai đoạn từ tháng 10/2023 đến hết tháng 9/2024
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hoá chất khử khuẩn; Hóa chất xét nghiệm; Sinh phẩmtrong 12 tháng giai đoạn từ tháng 10/2023 đến hết tháng 9/2024
KẾT QUẢ CHỈ SỐ HÀI LÒNG NĂM 2022
KẾT QUẢ CHỈ SỐ HÀI LÒNG NĂM 2022
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 7/6/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 18/4/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 18/4/2023)
Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Diên Khánh – Văn miếu Diên Khánh
Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Diên Khánh – Văn miếu Diên Khánh
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 13/3/2023)
Thông báo Về việc mời cung cấp giá bán Vật tư y tế phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu mua sắm hoạt động thường xuyên năm 2023 (ngày 13/3/2023)
Tọa đàm ôn lại kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023) và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Tọa đàm ôn lại kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023) và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
BÁO CÁO CCHC QUÝ I NĂM 2023
BÁO CÁO CCHC QUÝ I NĂM 2023
KẾ HOẠCH KIỂM  TRA CCHC NĂM 2023
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CCHC NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CCHC NĂM 2023
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2022
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2022
Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng
Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng
Quản lý điều dưỡng 2023
Quản lý điều dưỡng 2023
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022-2023
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022-2023
quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022 – 2023
quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2022 – 2023
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 10 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 10 NĂM 2022
NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2022
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỢT 2
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỢT 2
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 08 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 08 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 07 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 07 NĂM 2022
Đề thi năm 2022
Đề thi năm 2022
Triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT
Triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT
Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; hóa xuất xét nghiệm,Sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu 12 tháng giai đoạn 2022 - 2023
Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; hóa xuất xét nghiệm,Sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu 12 tháng giai đoạn 2022 - 2023
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2022
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2022
QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2022
QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 12 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 12 NĂM 2021
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 11 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 11 NĂM 2021
Quy trình bổ sung năm 2021
Quy trình bổ sung năm 2021
Danh mục kỷ thuật tuyến tỉnh bổ sung năm 2021
Danh mục kỷ thuật tuyến tỉnh bổ sung năm 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 10 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 10 NĂM 2021
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2021
Quyết đinh Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp - Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
Quyết đinh Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp - Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU -Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU -Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2021
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 2 năm 2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 2 năm 2021
Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 1 năm 2021 + ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 1 năm 2021 + ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2021
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, kèm phụ lục
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, kèm phụ lục
KẾ HOẠCH PBGDPL 2021
Kế hoạch công tác Phổ biến GDPL năm 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2021
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2020 (MỚI)
Quản lý Điều dưỡng 2021
Quản lý Điều dưỡng 2021
Báo báo kết quả kiểm tra cải cách hanh chinh năm 2020
Báo báo kết quả kiểm tra cải cách hanh chinh năm 2020
Thông báo khảo sát đánh gia trực tuyến cải cách hanh chính giai đoạn 2011 - 2021
Thông báo khảo sát đánh gia trực tuyến cải cách hanh chính giai đoạn 2011 - 2021
Thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hanh chinh năm 2020
Thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hanh chinh năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 9 tháng đàu năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 9 tháng đàu năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 6 tháng đàu năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 6 tháng đàu năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hanh chinh năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hanh chinh năm 2020
Báo cáo cai cách hành chính quy I - 2020
Báo cáo cai cách hành chính quy I - 2020
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quyêt định công khai ngân sách Nhà nuớc 9 tháng năm 2020
Quyêt định công khai ngân sách Nhà nuớc 9 tháng năm 2020
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TIỀN ẨN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TIỀN ẨN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT
Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh về mắt
Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh về mắt
NHẬP LIỆU THÁNG 11 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 11 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 10 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 10 NĂM 2020 (MỚI)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG NGA)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG NGA)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG TRUNG)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG TRUNG)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG ANH)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG ANH)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (bản Tiếng Tây Ban Nha)
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
NHẬP LIỆU THÁNG 09 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 09 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 08 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 08 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 07 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 07 NĂM 2020 (MỚI)
BO LUAT LAO DONG
LUAT SO 45/2012/QH14
NHẬP LIỆU THÁNG 06 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 06 NĂM 2020 (MỚI)
NGAY GIA DINH VIET NAM
BAI TUYEN TRUYEN NGAY GIA DINH VIET NAM 28.6
NHẬP LIỆU THÁNG 05 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
nghi dinh 15/2018/ND-CP
NGHI DINH 15/2018/ND-CP NGAY 02/02/2019 CUA CP QUY DINH CHI TIET THI HANH 1 SO DIEU CUA LUAT ATTP
NGHI DINH 115/2018/ND-CP
NGHI DINH 115/2018/ND-CP NGAY 04/9/2018 CUA CP QUY DINH XU LY VI PHAM ATTP
NGHI DINH 118.ND-CP
ND 118/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CUA CP QUY DINH VE CONG TAC KET HOP QUAN DAN Y
 Hội nghị Đảng bộ lần thứ XVI, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Diên Khánh lần thứ XV
Hội nghị Đảng bộ lần thứ XVI, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Diên Khánh lần thứ XV
NGHI DINH 24. QUY DINH CHI TIET 1 SO DIEU CUA LUAT PHONG CHONG TAC HAI THUOC LÁ
NGHI DINH 24. QUY DINH CHI TIET 1 SO DIEU CUA LUAT PHONG CHONG TAC HAI THUOC LÁ
Nghị định 26/2020/NĐ-CP Bảo vệ BMNN
Nghị định 26/2020/NĐ-CP Bảo vệ BMNN
 Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 03 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 03 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 02 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 02 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020 (mới)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020 (mới)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2019
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2019
QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
Quy trình khoa Xét nghiệm -CĐHA
Quy trình khoa Xét nghiệm -CĐHA
Quy trình khoa CSSKSS
Quy trình khoa CSSKSS
Quy trình gây mê
Quy trình gây mê
Quy trình khoa Ngoại - LCK
Quy trình khoa Ngoại - LCK
Kết quả đánh giá hiệu quả truyền thông 2019
Kết quả đánh giá hiệu quả truyền thông 2019
Nhập liệu tháng 11 năm 2019
Nhập số liệu quản lý THA năm 2019
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định 1 số điều của luật PCTN
Quy định chi tiết 1 số điều của luật PCTN
Nghị định 161/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tuyển dụng CC, vc v..vv
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh