Quyết định về việc Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Dự án: Mua sắm hoạt động 12 tháng năm 2023-2024

 

Nhấn để tải file phụ lục xếp hạng danh mục hàng hóa Excel           

 

 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh