Hội nghị Đảng bộ lần thứ XVI, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Diên Khánh lần thứ XV

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Hội nghị Đảng bộ lần thứ XVI, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Diên Khánh XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, hương trình đề ra. Phát biểu kết luận, Đồng chí Hà Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp phù hợp, Đảng bộ Trung tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ(2020-2025) nhằm để đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết do Đại hội Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đề ra, xác định phương hướng, nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng chính quyền công tác quần chúng của Đảng bộ và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đặt ra phương hướng và mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời  phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tiếp tục duy trì 100% xã đạt chuẩn Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo chuẩn mới. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh từ Bệnh viện huyện đến Trạm Y tế, trong đó đặc biệt lưu ý: Bổ sung trang thiết bị cho công tác phát triển kỹ thuật chuyên môn tại Bệnh viện huyện .Nhằm tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, tăng cường công tác hệ dự phòng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, mà đường lối đổi mới của Đảng ta đã đề ra.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành  Đảng bộ Trung tâm Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Tấn Đức - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, Bí thư Đảng bộ Trung  tâm Y tế Diên Khánh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy  Trung Tâm khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung, đồng chí Huỳnh Cẩm Thạch - Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Diên Khánh giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.

Đại hội Đảng  bộ Trung tâm y tế Diên Khánh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động các bộ phận trực thuộc ra sức phấn đấu thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng một Đảng bộ thực sự vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đón vị đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh