Quản lý điều dưỡng 2023

Nhấn vào khoa để truy cập nhập liệu chi tiết

 

CẤP CỨU CSSKSS
NGOẠI NỘI-TH
KHÁM NHIỄM
NHI  

hoặc nhập trực tiếp theo bảng dưới 

 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh