Thông báo về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và chấp thuận trao hợp đồng thực hiện gói thầu Gói thầu: Hàng hoá (Bổ sung) 588 - 1641

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh