Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà Gói thầu Sửa chữa Máy xử lý rác thải y tế thuộc dự toán Duy trì công tác xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm năm 2023 - 557 -1636

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.3776.115 - 0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
khthdk@gmail.com; pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh